Dynamic Air Logo    
Corporate Profile
Systems
Components
Industry Solutions
Spare Parts
Service
Materials Handled
Worldwide Sales Offices
Industries Served
Contact Us
Home

Systemy Dynamic Air

Dynamic Air dostarczył na cały świat ponad 15.000 systemów przenoszenia pneumatycznego. Mamy ponad 40 lat doświadczenia w projektowaniu i budowie różnych typów systemów przenoszenia pneumatycznego dla różnorodnych zastosowań.

Dynamic Air oferuje 16 różnych koncepcji przenoszenia pneumatycznego.

Dwanaście różnych systemów ciśnieniowego przenoszenia:

HDP 1000 Brute Force Concept HDP 1000 Koncepcja Brutalnej Siły (Brute Force Concept)™
Gęstostrumieniowy System Ciśnieniowy
HDP 2000 Fluidizing Concept HDP 2000 Koncepcja Fluidyzacyjna (Fluidizing Concept)™
Gęstostrumieniowy System Ciśnieniowy
HDP 3000 Conventional Concept HDP 3000 Koncepcja Konwencjonalna (Conventional Concept)™
Gęstostrumieniowy System Ciśnieniowy
HDP 4000 Full Line Concept HDP 4000 Koncepcja Pełnej Linii (Full Line Concept)™
Gęstostrumieniowy System Ciśnieniowy
HDP 5000 Full Line Continuous Concept HDP 5000 Koncepcja Ciągła Pełna Linia (Full Line Continuous Concept)™
Gęstostrumieniowy System Ciśnieniowy
MDP 2000 Pressure Concept MDP 2000 Koncepcja Ciśnieniowa (Pressure Concept)™
Ciągły Gęstostrumieniowy System Ciśnieniowy
MDP 4000 Pressure Concept MDP 4000 Koncepcja Ciśnieniowa (Pressure Concept)™
Ciągły Gęstostrumieniowy System Ciśnieniowy
LDP 2000 Pressure Concept LDP 2000 Koncepcja Ciśnieniowa (Pressure Concept)™
Ciągły Rozcieńczony System Ciśnieniowy
LDP 4000 Pressure Concept LDP 4000 Koncepcja Ciśnieniowa (Pressure Concept)™
Ciągły Rozcieńczony System Ciśnieniowy
LDP 6000 Pressure Concept LDP 6000 Koncepcja Ciśnieniowa (Pressure Concept)™
Szarżowy Rozcieńczony System Ciśnieniowy
LDP 8000 Pressure Concept LDP 8000 Koncepcja Ciśnieniowa (Pressure Concept)™
Szarżowy Średnio Zagęszczony System Ciśnieniowy
LDP 10,000 Full Line Pressure Concept LDP 10.000 Koncepcja Ciśnieniowa Pełna Linia (Full Line Pressure Concept)™
Ciągły Średnio Zagęszczony System Ciśnieniowy

Cztery różne podciśnieniowe systemy przenoszenia:

LDV 2000 Vacuum Concept LDV 2000 Koncepcja podciśnieniowa (Vacuum Concept)™
Ciągły Rozcieńczony System Podciśnieniowy
LDV 4000 Vacuum Concept LDV 4000 Koncepcja podciśnieniowa (Vacuum Concept)™
Ciągły Rozcieńczony System Podciśnieniowy
LDV 6000 Vacuum Concept HDV 6000 Koncepcja podciśnieniowa (Vacuum Concept)™
Ciągły Gęstostrumieniowy System Podciśnieniowy
HDV 8000 Vacuum Concept HDV 8000 Koncepcja podciśnieniowa (Vacuum Concept)™
Ciągły Gęstostrumieniowy System Podciśnieniowy

Każdy system posiada zestaw unikalnych charakterystyk eksploatacyjnych dla ciśnienia, prędkości przesyłu, wydajności i osiągów.


Pytania? Skontaktuj się z webmaster@dynamicair.com

Aktualizowany 28/07/2011
© 2008 Dynamic Air Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.